Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất 1042.00 USD/oz, vàng đã di chuyển chuyển và hình thành sóng IM trên đồ thị 4H. Kết hợp giữa nguyên tắc đếm sóng và nghiên cứu về Harmonic chỉ ra rằng mô hình đảo chiều có dấu hiệu hình thành. Do đo, diễn biến giảm giá sẽ là kỳ vọng của chúng tôi trong tuần, ủng hộ cho quan điểm này là dấu hiệu vượt mua trên đường Stoch và chỉ số CCI.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1060.00 USD/oz và mức kháng cự 1185.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1109.00, 1098.00, 1092.00, 1085.00, 1072.00

Các mức kháng cự : 1125.00, 1137.00, 1144.00, 1155.00, 1162.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi giá phá vỡ mức 1120.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1062.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1162.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon