Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã đạt được mục tiêu sóng đẩy của xu hướng giảm giá thông qua sự phục hồi trong khoảng thời gian 1 tuần vừa qua. Nhìn trên đồ thị 4H, chúng tôi thấy rằng sóng điều chỉnh A - B - C của sóng 2 theo nguyên tắc đếm sóng Elliot đã kết thúc ở 76.4% Fibonacci sóng thứ 1. Do đó, xu hướng giảm giá theo sóng thứ 3 sẽ là xu hướng của tuần này.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1045.00 USD/oz và mức kháng cự 1185.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1107.00, 1102.00, 1095.00, 1085.00, 1074.00

Các mức kháng cự : 1122.00, 1128.00, 1135.00, 1144.00, 1155.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng phá hỗ trợ 1122 USD/oz, nhằm mục tiêu 1074.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1162.00 USD/oz.

                                         

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon