Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã phá vỡ mức kháng cự 1123.00 USD/oz và đóng cửa về cuối phiên trên mức này nên nguyên tắc đếm sóng Elliot của tôi đã không phù hợp. Chúng tôi thấy rằng vàng đang dịch chuyển theo mô hình cờ hiệu. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng trong ngày sẽ là xu hướng tăng (như hình vẽ).

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1109.00 USD/oz và mức kháng cự 1162.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1132.00, 1128.00, 1125.00, 1122.00, 1117.00

Các mức kháng cự : 1137.00, 1142.00, 1144.00, 1152.00, 1155.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi vàng trên 1132 USD/oz, nhằm mục tiêu 1155.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1111.00 USD/oz.                                         

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon