Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Trên đồ thị 4H, vàng đã tiến tới mục tiêu kỹ thuật đầu tiên tại 1123.00 USD/oz - đây chính là điểm kháng cự trên của đường kênh giảm giá. Hiện tại, đây là đường kênh đã được hình thành và chúng tôi tin rằng, mô hình Harmonic giảm giá AB = CD đã hoàn tất. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng trong ngày là xu hướng giảm giá.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1109.00 USD/oz và mức kháng cự 1162.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1132.00, 1128.00, 1125.00, 1122.00, 1117.00

Các mức kháng cự : 1137.00, 1142.00, 1144.00, 1152.00, 1155.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng dưới 1137 USD/oz, nhằm mục tiêu 1114.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1155.00 USD/oz.                                 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon