Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Mức Fibonacci 76.4% từ 1162 tới 1044.00 USD/oz, đây là mức 127% Fibonacci của đoạn BC theo mô hình giảm giá Harmonic AB = CD. Vàng đã dịch chuyển theo kịch bản ngày hôm qua.  Nó đã hình thành một cây nến đen dài theo mô hình ngày và củng cô cho mô hình giảm giá Harmonic. Do đó, xu hướng giảm giá vẫn là xu hướng chính trong ngày.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1098.00 USD/oz và mức kháng cự 1144.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1117.00, 1111.00, 1109.00, 1107.00, 1102.00

Các mức kháng cự : 1125.00, 1128.00, 1132.00, 1137.00, 1142.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng dưới 1122 USD/oz, nhằm mục tiêu 1102.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1137.00 USD/oz.

 

                                         

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon