Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Giá vàng hiện đang trong giai đoạn hoàn thành pha 4 của sóng A điều chỉnh mô hình chuỗi 5 sóng tăng (i,ii,iii,iv,v) bắt đầu tư 1044 trên đồ thị 4 giờ. Một sự phục hồi về quanh mức 1115 sẽ hoàn thành pha 4 trước khi giảm mạnh trở lại để hoàn thành sóng A.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1075.00 USD/oz và mức kháng cự 1137.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1109.00, 1107.00, 1102.00, 1098.00, 1095.00

Các mức kháng cự : 1115.00, 1117.00, 1120.00, 1122.00, 1125.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng dưới 1115 USD/oz, nhằm mục tiêu 1095.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1128.00 USD/oz.

 

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon