Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Kỳ vọng xu hướng tăng hôm qua đã kết thúc khi giá tiến tới vùng 1133.00 USD/oz, đây chính là vùng kháng cự của đường kênh giá. Kết hợp giữa các mức kháng cự cổ điển và cấu trúc mô hình Harmonic trên đồ thị tuần (trong bản tin theo tuần của chúng tôi) đã chỉ ra áp lực cho vàng. Do đó, xu hướng trong ngày là xu hướng giảm !

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1095.00 USD/oz và mức kháng cự 1144.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1117.00, 1111.00, 1109.00, 1107.00, 1102.00

Các mức kháng cự : 1127.00, 1133.00, 1137.00, 1144.00, 1155.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng từ 1123 USD/oz, nhằm mục tiêu 1102.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1137.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon