Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đang dịch chuyển trong đường kênh giảm giá của chúng tôi, do đó, chúng tôi cho rằng, trong tuần vàng sẽ dịch chuyển theo mô hình giảm giá Harmonic. Nhìn chung thì nhận định của chúng tôi vẫn không thay đổi trong tuần này. Đồ thị 4H và mô hình nến “đám mây bao phủ” cũng như đường Stoch đang hỗ trợ cho nhận định trên. Chỉ cho tới khi mức 1144.00 USD/oz bị phá vỡ thì vàng sẽ diễn ra theo xu hướng tăng giá.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1045.00 USD/oz và mức kháng cự 1162.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1102.00, 1095.00, 1092.00, 1080.00, 1074.00

Các mức kháng cự : 1109.00, 1117.00, 1122.00, 1127.00, 1132.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ 1109 USD/oz, nhằm mục tiêu 1058.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1162.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon