Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua và tiến rất gần so với mục tiêu 1156 như trong bản tin của chúng tôi hôm qua. Hiện tại, chúng tôi cho rằng, mô hình giảm giá Harmonic AB = CD đã được hình thành và được ủng hộ bởi các chỉ báo kỹ thuật. Mục tiêu giảm giá sẽ tiến về 1133 - 1127 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1122.00 USD/oz và mức kháng cự 1162.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1140.00, 1137.00, 1132.00, 1127.00, 1122.00

Các mức kháng cự : 1149.00, 1152.00, 1156.00, 1158.00, 1162.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ 1148 USD/oz , nhằm mục tiêu 1127.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1163.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon