Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Kết hợp giữa mô hình cổ điển và nghiên cứu về mô hình Harmonic chỉ ra rằng, hiện tại, đang là quá trình hình thành mô hình cổ điển tăng giá. Hỗ trợ cho nhận định này còn là độ dài đoạn thẳng CD của mô hình Harmonic AB = CD. Vùng điều chỉnh tại mức Fibonacci 61.8% có thể đưa vàng xuống 1044 USD/oz. Dấu hiệu vượt mua trên đường Stoch là một số lưu ý cho kịch bản này. Tuy nhiên, khi vàng phá vỡ mốc 1155 sẽ hỗ trợ cho quá trình tăng giá.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1122.00 USD/oz và mức kháng cự 1162.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1149.00, 1140.00, 1137.00, 1132.00, 1127.00

Các mức kháng cự : 1155.00, 1158.00, 1162.00, 1166.00, 1182.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi vàng phá vỡ 1155 USD/oz , nhằm mục tiêu 1180.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1137.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon