Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Mô hình nến giảm giá ngày hôm qua đã cho thấy dấu hiệu phân kỳ giảm trên các chỉ báo, đièu này ủng hộ cho nhận định vàng sẽ giảm giá của chúng tôi. Thêm vào đó, việc không phá vỡ được áp lực từ mức kháng cự Fibonacci 161.8% của đoạn XA của mô hình Harmonic cũng là một lập luận hỗ trợ cho vàng giảm giá. Mục tiêu kỹ thuật nhằm tới trong quá trình điều chỉnh này là 1135 - 1132 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1122.00 USD/oz và mức kháng cự 1183.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1149.00, 1144.00, 1142.00, 1140.00, 1137.00

Các mức kháng cự : 1152.00, 1155.00, 1158.00, 1162.00, 1166.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi vàng phá vỡ 1152 USD/oz , nhằm mục tiêu 1135.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1166.00 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon