Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã giảm giá như kịch bản hôm qua, tuy nhiên chỉ dừng lại quanh vùng 1144.00 USD/oz. Hiện tại, trên đồ thị 4H chỉ ra một cấu trúc sóng Elliot trong ngắn hạn đang diễn ra và mục tiêu của mô hình này giống như mục tiêu kỹ thuật trong báo cáo đầu tuần theo mô hình Harmonic. Do đó, sóng thứ 5 của cấu trúc này có thể hình thành trong ngày. Chỉ báo xung lượng đang gia tăng và hỗ trợ cho kịch bản này của chúng tôi.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1132.00 USD/oz và mức kháng cự 1183.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1152.00, 1149.00, 1144.00, 1142.00, 1140.00

Các mức kháng cự : 1158.00, 1162.00, 1166.00, 1172.00, 1176.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi vàng từ 1152 USD/oz , nhằm mục tiêu 1176.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1132.00 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon