Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Diễn biến mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, vàng đã tăng lên quanh vùng 1161 USD/oz và rùi giảm dần trong phiên giao dịch hôm nay. Xu hướng xuống đã không mở rộng về vùng 1144.00 USD/oz, đây là điểm giới hạn phá vỡ kịch bản sóng Elliot. Giao dịch trên đường hỗ trợ này sẽ ủng hộ cho xu hướng gia tăng nhằm các mục tiêu giữa 1180 - 1183 USD/oz. Do đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm theo báo cao tuần.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1132.00 USD/oz và mức kháng cự 1183.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1153.00, 1149.00, 1144.00, 1142.00, 1136.00

Các mức kháng cự : 1159.00, 1162.00, 1166.00, 1172.00, 1176.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi vàng từ 1153 USD/oz , nhằm mục tiêu 1180.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1132.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon