Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Sự phân kỳ đã hoàn tất, cùng với các dấuhiệu giảm giá trên đường Stoch là những xác nhận sóng B đã hoàn tất. Do đó, xu hướng giảm giá sẽ là xu hướng chủ đạo dưới áp lực của đường SMA 50 và mức kháng cự Fibonacci 76.4% của đoạn 1162.00 - 1123.00 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1122.00 USD/oz và mức kháng cự 1174.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1144.00, 1140.00, 1137.00, 1132.00, 1127.00

Các mức kháng cự : 1149.00, 1152.00, 1155.00, 1158.00, 1162.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ 1149.00 USD/oz , nhằm mục tiêu 1127.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1162.00 USD/oz. 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon