Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng vẫn duy trì trên đường SMA 50 - vùng giá 1125 USD/oz, độ dốc của vàng đang hình thành một cấu trúc nến tăng giá trên đồ thị ngày. Đường Stoch đang gia tăng ủng hộ cho quan điểm kỹ thuật đoạn CD của mẫu hình Harmonic đang diễn ra. Do đó, xu hướng tăng giá có thể duy trì suốt tuần này. Một sự phá vỡ 1162.00 USD/oz sẽ xác thực cho kịch bản của chúng tôi.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1122.00 USD/oz và mức kháng cự 1196.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1155.00, 1152.00, 1144.00, 1139.00, 1132.00

Các mức kháng cự : 1162.00, 1166.00, 1172.00, 1176.00, 1183.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi phá vỡ 1162 USD/oz , nhằm mục tiêu 1187.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1139.00 USD/oz.  

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon