Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đang dịch chuyển nhẹ trong đường kênh giá từ khi mở cửa tuần. Do đó, chúng tôi thấy rằng đây là cơ hội để hoàn tất đoạn CD theo cấu trúc Harmonic trên đường SMA 50. Và, giá sẽ thể hiện rõ xu hướng tăng khi phá vỡ mức kháng cự 1162 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1137.00 USD/oz và mức kháng cự 1176.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1152.00, 1144.00, 1142.00, 1140.00, 1137.00

Các mức kháng cự : 1158.00, 1162.00, 1166.00, 1172.00, 1176.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi phá vỡ 1162 USD/oz , nhằm mục tiêu 1187.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1139.00 USD/oz.

  

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon