Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Mô hình nến đám mây đen bao phủ đã được hình thành trên đồ thị 4H, điều này hỗ trợ cho nhận định của chúng tôi cho rằng xu hướng chủ đạo trong ngày là xu hướng giảm giá. Đây cũng là điều được chỉ ra của mô hình Harmonic giảm giá AB = CD. Các chỉ báo cũng ủng hộ cho quan điểm trên.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1137.00 USD/oz và mức kháng cự 1187.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1162.00, 1158.00, 1155.00, 1152.00, 1149.00

Các mức kháng cự : 1166.00, 1169.00, 1172.00, 1176.00, 1183.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi phá vỡ 1162 USD/oz , nhằm mục tiêu 1137.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1183.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon