Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Sau khi tiếp cận mức kháng cự giữa 1183 – 1187, vàng đã giảm giá xuống dưới mức Fibonacci 76.4% của đoạn XA theo cấu trúc của mô hình Harmonic giảm giá. Mô hình này vẫn chỉ ra xu hướng giảm giá có thể đạt tới 1172.00 USD/oz. Ngoài ra, áp lực giảm giá của vàng còn thể hiện thông qua sự phân kỳ trên chỉ số Stoch.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1155.00 USD/oz và mức kháng cự 1207.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1176.00, 1172.00, 1169.00, 1166.00, 1158.00

Các mức kháng cự : 1183.00, 1187.00, 1196.00, 1200.00, 1203.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ 1183 USD/oz , nhằm mục tiêu 1158.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1196.00 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon