Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Giá vàng đang tiếp cận mức kháng cự tại đường Fibonacci 88.6% của đoạn XA, trong khi cạnh AB đã điều chỉnh tại mức Fibonacci 50% của cạnh này. Những mức Fibo này đang thể hiện rằng mô hình Harmonic bắt đầu tư đỉnh 1226 USD/oz đang tìm kiếm một vùng điều chỉnh để thể hiện mô hình “con dơi” ("BAT" pattern). Vì thế khả năng đảo chiều đang được đánh giá cao trong tuần này với mục tiêu hướng về 1165 USD/oz. Nếu giá vàng không tăng vượt mức 1226 USD/oz thì quan điểm trên tiếp dược được bảo vệ. Nếu vàng tăng vượt 1226 USD/oz thì mức kháng cự tiếp theo là 1250 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1155.00 USD/oz và mức kháng cự 1249.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1196.00, 1187.00, 1183.00, 1176.00, 1165.00

Các mức kháng cự : 1205.00, 1211.00, 1216.00, 1226.00, 1233.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng phá vỡ 1205 USD/oz , nhằm mục tiêu 1165.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1126.00 USD/oz.  

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon