Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã tiến tới gần mục tiêu kỹ thuật đầu tiên của chúng tôi quanh vùng hỗ trợ 1183.00 USD/oz. Hiện tại những dấu hiệu giảm giá trên đường Stoch và AROON cho thấy mô hình Harmonic đảo chiều - Bat pattern (như những phân tích trong bản tin ngày hôm qua).  Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng sự điều chỉnh giảm sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1172.00 USD/oz và mức kháng cự 1226.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1198.00, 1196.00, 1192.00, 1183.00, 1172.00

Các mức kháng cự : 1205.00, 1208.00, 1211.00, 1216.00, 1226.00

 

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng phá vỡ 1205 USD/oz , nhằm mục tiêu 1173.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1126.00 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon