Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng vẫn đang hình thành các mô hình kỹ thuật vững chắc để hỗ trợ cho sóng tăng thứ 5 theo nguyên tắc sóng Elliot. Mô hình Harmonic tăng giá trên đồ thị 4H và chỉ báo Stoch trên hình nhỏ thứ 2 sẽ có thể hỗ trợ cho giá vàng tăng trở lại. Tuy nhiên để xác định xu hướng tăng thì giá vàng cần phá vỡ mức cản 1227 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1196.00 USD/oz và mức kháng cự 1265.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1222.00, 1219.00, 1216.00, 1211.00, 1205.00

Các mức kháng cự : 1227.00, 1232.00, 1239.00, 1245.00, 1249.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi vàng phá vỡ 1227.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1255.00 USD/oz và dừng lỗ 1205.00 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon