Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đóng cửa cho thấy sự giảm phân kỳ trên đồ thị tuần (hình thứ 2), nhưng biều đồ ngày chính của chúng tôi chỉ ra, đường Stoch đang có dấu hiệu hướng lên và ủng hộ cho quá trình tăng giá. Do đó, chúng tôi tin rằng, sự điều chỉnh của xu hướng giảm từ 1249.00 - 1165 USD/oz sẽ dừng tại 1196 -1198 USD/oz trước khi vàng tiếp tục giảm giá trong tuần.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1120.00 USD/oz và mức kháng cự 1249.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1176.00, 1171.00, 1165.00, 1155.00, 1144.00

Các mức kháng cự : 1187.00, 1196.00, 1202.00, 1212.00, 1216.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi quanh vùng 1196.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1144.00 USD/oz và dừng lỗ 1232.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon