Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vùng 1183 USD/oz được xem là vùng hỗ trợ mạnh của giá vàng trong thời gian gần đây và đã giúp cho vàng tăng trở lại hình thành mô hình Vai  - Đầu  - Vai trên đồ thị 4 giờ. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng vàng sẽ điều chỉnh tăng lại mức Fibonacci 76.4% của giai đoạn giảm từ 1249 USD/oz xuống 1165 USD/oz. Một sự điều chỉnh về quanh mức 1198 USD/oz là cần thiết trước khi tăng trở lại.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1165.00 USD/oz và mức kháng cự 1229.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1202.00, 1198.00, 1196.00, 1187.00, 1183.00

Các mức kháng cự : 1209.00, 1211.00, 1216.00, 1226.00, 1229.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng từ  vùng 1198.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1226.00 USD/oz và dừng lỗ 1165.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon