Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Xu hướng tăng trong phiên giao dịch trước theo mô hình cổ điển VAI - ĐẦU - VAI vẫn đang được thể hiện trên đồ thị 4H. Vàng đã dịch chuyển theo một đường kênh tăng giá và hiện tại vẫn đang trong xu hướng tăng giá. Do đó, chung tôi vẫn cho rằng, xu hướng điều chỉnh tăng giá của giai đoạn giảm 1249.00 USD/oz xuống 1165.00 USD/oz vẫn sẽ được tiếp tục trong ngày. Đường AROON ủng hộ cho quan điểm tăng mạnh của vàng.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1172.00 USD/oz và mức kháng cự 1229.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1211.00, 1209.00, 1202.00, 1198.00, 1196.00

Các mức kháng cự : 1220.00, 1226.00, 1232.00, 1237.00, 1239.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng từ  vùng 1209.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1229.00 USD/oz và dừng lỗ 1192.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon