Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Sự kết hợp giữa các thảo luận trước và nguyên tắc đếm sóng Elliot bắt đầu từ vùng 1044.00 USD/oz đến đỉnh cao nhất của mọi thời đại 1249.00 USD/oz đã cho thấy ba yếu tố:

Thứ 1: 5 sóng tăng đã hoàn tất quanh đoạn thứ 3

Thứ 2: Đoạn giảm từ 1249.00 USD/oz xuống 1165.00 USD/oz là giai đoạn sóng điều chỉnh A.

Thứ 3: Trong giai đoạn tuần trước chính là giai đoạn kết thúc sóng điều chỉnh B.

Do đó, xu hướng xuống sẽ duy trì trong suốt tuần này và hoàn thành mô hình Harmonic và nguyên tắc đếm sóng Elliot.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1165.00 USD/oz và mức kháng cự 1270.00 USD/oz.

 

Các mức hỗ trợ : 1202.00, 1196.00, 1187.00, 1183.00, 1171.00

Các mức kháng cự : 1216.00, 1226.00, 1232.00, 1239.00, 1249.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi quanh 1215.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1165.00 USD/oz và dừng lỗ 1250.00 USD/oz. 

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon