Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Kết hợp giữa nguyên lý đếm sóng Elliot từ vùng 1044.00 USD/oz tới vùng giá kỷ lục mọi thời đại 1249 USD/oz và áp dụng các mô hình Harmonic từ 1249.00 tới 1165.00 USD/oz, chúng tôi cho rằng, sóng A và sóng B đã được hoàn tất và sóng C sẽ là diễn biến tiếp theo. Cần chú ý rằng, mô hình Harmonic giảm giá 3 giai đoạn vẫn đang thể hiện. Do đó, xu hướng giảm sẽ được cho là sự dịch chuyển chủ đạo trong suốt cả tuần. Chỉ báo trên Stoch đang ủng hộ cho quan điểm trên.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1165.00 USD/oz và mức kháng cự 1270.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1215.00, 1209.00, 1202.00, 1192.00, 1183.00

Các mức kháng cự : 1226.00, 1232.00, 1239.00, 1249.00, 1255.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng phá vỡ 1215.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1165.00 USD/oz và dừng lỗ 1250.00 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon