Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Để có thể tiếp tục gia tăng, vàng cần loại bỏ những dấu hiệu tiêu cực đang được chỉ ra bởi đồ thị nến và tín hiệu vượt mua trên đường Stoch thông qua quá trình phá vỡ mức kháng cự 1244.00 USD/oz. Nếu điều này xảy ra, vàng sẽ tiếp tục hướng tới vùng 1252.00 USD/oz, và hơn nữa là đoạn CD của mô hình con bướm (thuộc mẫu hình Harmonic) với mục tiêu là 1271 USD/oz. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng giá vẫn sẽ là chủ đạo trong ngày.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1209.00 USD/oz và mức kháng cự 1271.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1235.00, 1232.00, 1226.00, 1222.00, 1218.00

Các mức kháng cự : 1240.00, 1244.00, 1249.00, 1252.00, 1255.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng hi vàng phá vỡ 1244.00 USD/oz, mục tiêu 1271 USD/oz, dừng lỗ giá phá vỡ 1227.00 USD/oz. 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon