Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Hiện mô hình Harmonic tăng giá AB = CD vẫn cho thấy giá vàng có thể tiến về 1271 USD/oz. Việc giá vàng không thể đóng cửa phiên giao dịch hôm qua dưới 1226 USD/oz cũng đang hỗ trợ đà tăng trở lại của giá vàng. Tuy nhiên để giá vàng có thể tăng mạnh trở lại thì việc phá mức 1235 USD/oz là hết sức cần thiết.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1202.00 USD/oz và mức kháng cự 1265.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1226.00, 1222.00, 1218.00, 1215.00, 1209.00

Các mức kháng cự : 1235.00, 1240.00, 1244.00, 1249.00, 1252.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng hi vàng phá vỡ 1235.00 USD/oz, mục tiêu 1260 USD/oz, dừng lỗ giá phá vỡ 1215.00 USD/oz.  

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon