Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

 Quá trình giảm giá của vàng từ vùng cao 1252 USD/oz hướng chúng tôi đến việc xem xét lại khung thời gian nhỏ hơn. Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng mô hình Harmonic giảm giá AB = CD đã hoàn thành sớm hơn. Giá đã cắt và giảm xuống phía dưới đường SMA 50 (đường màu đỏ) mở ra một xu hướng giảm giá chính trong ngày. Tuy nhiên, để giá vàng có thể tiếp tục giảm giá thì việc phá cản 1209 là hết sức cần thiết.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1184.00 USD/oz và mức kháng cự 1252.00 USD/oz. 

Các mức hỗ trợ : 1211.00, 1209.00, 1202.00, 1196.00, 1184.00

Các mức kháng cự : 1222.00, 1225.00, 1232.00, 1235.00, 1239.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng quanh vùng 1222.00 USD/oz, mục tiêu 1196 USD/oz, dừng lỗ giá phá vỡ 1244.00 USD/oz.  

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon