Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Trên đồ thị tuần, các dấu hiệu của sự giảm giá thể hiện thông qua sự phân kỳ của đường MACD ngày hôm qua vẫn đang tạo áp lực có thể khiến cho giá vàng tiếp tục đi xuống. Đồng thời, khả năng hình thành đoạn AB = CD theo mô hình Harmonic sẽ góp phần gia tăng sức ép lên vàng. Dựa vào những yếu tố trên, chúng tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ giảm trong ngày hôm nay. Đường AROON cũng hỗ trợ cho nhận định đó.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1209.00 USD/oz và mức kháng cự 1265.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1239.00, 1235.00, 1232.00, 1228.00, 1226.00

Các mức kháng cự :   1245.00, 1249.00, 1252.00, 1255.00, 1262.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bans quanh vùng 1245.00 USD/oz, mục tiêu 1226.00 USD/oz, dừng lỗ trên mức 1262.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon