Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Giá vàng đã không biến động nhiều trong ngày hôm qua. Do đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên nhận định về khả năng giảm giá sắp tới của vàng dựa vào 4 yếu tố kỹ thuật đã được đề cập ngày hôm qua. Chúng tôi khuyến nghị rằng các nhà đầu tư nên xem lại các báo cáo tuần mà chúng tôi đã đưa ra để có thêm cơ sở cho việc đưa ra chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên chú ý tới việc giá vàng có thể giảm mạnh nếu như nó phá vớ mức hỗ trỡ 1196.00 USD/oz

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1183.00 USD/oz và mức kháng cự 1232.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1202.00, 1198.00, 1196.00, 1187.00, 1183.00

Các mức kháng cự :   1209.00, 1211.00, 1216.00, 1219.00, 1226.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1209.00 USD/oz, mục tiêu 1187.00 USD/oz, dừng lỗ trên mức 1226.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon