Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Đà giảm giá của vàng tạm thời bị chững lại quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 1183.00 USD/oz. Hiện nay, đồ thị ngày đang cho thấy khả năng hình thành mô hình tăng giá Harmonic. Điều đó còn được hỗ trợ bới những dấu hiệu xuất hiện trên đường Stoch và đường AROON. Do đó, sự tăng giá có thể xảy ra trong ngày hôm nay mặc dù những biểu hiên giảm giá trên đồ thị tuần vẫn còn đó. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem lại các bài phân tích trước để có thêm thông tin.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1172.00 USD/oz và mức kháng cự 1235.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1202.00, 1198.00, 1192.00, 1187.00, 1183.00

Các mức kháng cự :   1209.00, 1211.00, 1216.00, 1219.00, 1226.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1198.00 USD/oz, mục tiêu 1219.00 USD/oz, dừng lỗ dưới mức 1284.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon