Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Hôm qua, mặc dù vàng không có những biến động mạnh trong phiên giao dịch châu Á, nhưng 2 đường Stoch đã cắt nhau cho thấy mô hình tăng giá Harmonic đã được hình thành (xem hình nhỏ gốc dưới bên phải). Bên cạnh đó, trên đồ thị ngày, đường AROON hướng xuống đã vượt qua mức 70.00; điều đó cho thấy rằng, xu thế tăng giá chung của tuần có thể sẽ tác động đẩy gái vàng lên trong ngày hôm nay. Nên chú ý rằng khi giá vượt qua mức 1203.00 USD/oz thì mô hình tăng giá sẽ hình thành.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1165.00 USD/oz và mức kháng cự 1226.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1196.00, 1192.00, 1187.00, 1183.00, 1177.00

Các mức kháng cự :   1203.00, 1209.00, 1211.00, 1216.00, 1219.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1203.00 USD/oz, mục tiêu 1226.00 USD/oz, dừng lỗ dưới mức 1187.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon