Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Việc vàng bật trở lại sau khi tiến đến vùng 1175.00 USD/oz cho thấy rằng sẽ có một đợt sóng điều chỉnh giá xảy ra. Như đã biết mô hình Zigzag ZZ bao gồm 2 sóng IM chính tách rời nhau bởi một đợt sóng điều chỉnh ở giữa. Dựa vào biểu đồ, chúng tôi thấy rằng 2 đợt sóng IM như đã nói sẽ bị chia ra bởi một đợt sóng DZ. Hiện nay, 2 đường RSI đang cắt nhau với đường màu xanh cắt từ dưới lên, đồng thời những dấu hiệu giảm giá trên đường MACD cũng đang yếu đi. Do đó, chúng tôi kỳ vọng vào một xu thế tăng giá trong ngày hôm nay, trong điều kiện, trên đồ thị 4H giá vàng tại thời điểm kết thúc một nến vẫn được giữ ở trên mức Fibonacci 38.2%.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1166.00 USD/oz và mức kháng cự 1216.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1184.00, 1180.00, 1177.00, 1174.00, 1169.00

Các mức kháng cự :   1192.00, 1196.00, 1203.00, 1210.00, 1216.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1184.00 USD/oz, mục tiêu 1210.00 USD/oz, dừng lỗ dưới mức 1174.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon