Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đang tiến gần về đường kênh dưới của xu thế tăng giá được hình thành từ mức 680.00 USD/oz cho đến đỉnh 1265.00 USD/oz. Hiện tại, vàng đang được giao dịch quanh vùng hỗ trợ mạnh 1184.00 USD/oz. Cùng lúc này, trên đồ thị ngày, 2 đường Stoch cũng đang cắt nhau với đường màu đỏ nằm ở trên; cho thấy rằng giá vàng có thể sẽ phá vỡi đường kênh nêu trên và hình thành một đà giảm giá mạnh. Nhận định này còn được hỗ trợ bởi 4 yếu tố giảm giá khác đã được đề cập ngày hôm qua trong bản báo cáo tuần. Chúng tôi cho rằng giá có thể giảm trong ngày hôm nay.

Phạm vi giao động trong tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1165.00 USD/oz và mức kháng cự 1209.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1176.00, 1174.00, 1172.00, 1165.00, 1158.00

Các mức kháng cự :   1187.00, 1192.00, 1196.00, 1198.00, 1203.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1183.00 USD/oz, mục tiêu 1158.00 USD/oz, dừng lỗ trên mức 1202.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon