Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Sau khi đã phá vỡ xu thế tăng giá, vàng đã có một phiên giao động trong biên độ nhỏ. Tuy nhiên, 4 yếu tố kỹ thuật giảm giá mà chúng tối đã đề cập trong bản báo cáo tuần vẫn sẽ tiếp tục tạo sức ép lên vàng trong ngày hôm nay. Ngoài ra, khi xem xét đồ thị tuần chúng tôi cũng nhận thấy thị trường đang cho ra những tín hiệu đi xuống. Cần chú ý rằng, khi vàng phá vỡ mức 1158.00 USD/oz sẽ tạo ra một lực đẩy mạnh cho đà trượt giá này.

Phạm vi giao động trong tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1137.00 USD/oz và mức kháng cự 1187.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1158.00, 1152.00, 1149.00, 1144.00, 1137.00

Các mức kháng cự :   1166.00, 1172.00, 1174.00, 1176.00, 1183.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1166.00 USD/oz, mục tiêu 1144.00 USD/oz, dừng lỗ trên mức 1184.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon