Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Dựa vào những phân tích sử dụng kỹ thuật đếm sóng Elliott đã được đề cập cụ thể trong tuần trước, chúng tôi thấy rằng vàng có dấu hiệu kết thúc cơn sóng thứ hai bới giá đã bật trở lại sau khi tiến gần tới mức Fibonacci 161.8% của đợt sóng A tại 1210.00 USD/oz. Đồng thời, mức 1210.00 USD/oz cũng là mức Fibonacci 50% của cả xu thế giảm giá từ mức 1265.00 USD/oz xuống 1156.00 USD/oz. Do đó, chúng tôi không thể chắc chắn rằng vàng sẽ kết thúc cơn sóng thứ hai và rớt trở lại hay sẽ tiếp tục tiến đến vùng 1224.00 USD/oz – mức Fibonacci 61.8% của đợt sóng đầu tiên. Tuy nhiên, nếu giá vàng vẫn được giao dịch dưới mức 1224.00 USD/oz, thì theo nhận định của chúng tôi giá giảm sẽ là xu thế chính trong tuần này.

Phạm vi giao động trong hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1165.00 USD/oz và mức kháng cự 1245.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1198.00, 1192.00, 1187.00, 1183.00, 1176.00

Các mức kháng cự :   1210.00, 1216.00, 1224.00, 1232.00, 1235.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1198.00 USD/oz mục tiêu 1165.00 USD/oz, dừng lỗ trên 1224.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon