Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa thêm một mô hình cổ điển khác để hỗ trợ cho những phân tích sử dụng kỹ thuật đếm sóng Elliott mà chúng tôi đã áp dụng trong thời gian gần đây. Trên đồ thị 4H, vàng cho thấy khả năng sẽ hình thành mô hình vai đầu vai với đường cổ nằm ở mức 1192.00 USD/oz. Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên nhận định vàng sẽ tiếp tục giảm giá trong hôm nay và ngắn hạn sắp tới.

 

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1172.00 USD/oz và mức kháng cự 1224.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1196.00, 1192.00, 1187.00, 1183.00, 1176.00

Các mức kháng cự :   1203.00, 1210.00, 1212.00, 1216.00, 1219.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1192.00 USD/oz, mục tiêu 1165.00 USD/oz, dừng lỗ dưới mức 1212.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon