Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng vẫn đang dịch chuyển trong khu vực giá từ 1224.00 USD/oz đến 1239.00 USD/oz. Hiện tại vẫn cần có nhiều dấu hiệu hơn nữa trước khi có thể chắc chắn về sự hình thành đợt sóng giảm giá sắp tới. Do đó, chúng tôi vẫn đang theo dõi diễn biến của thị trường đề xác định liệu mô hình sóng Elliott mà chúng tôi đã đưa ra trong thời gian gần đây vẫn còn hiệu lực hay không. Trong hôm nay, chiến lược chúng tôi đưa ra vẫn là trung lập chờ đợi.

Phạm vi giao động trong ngày hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1210.00 USD/oz và mức kháng cự 1255.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1226.00, 1224.00, 1219.00, 1216.00, 1210.00

Các mức kháng cự :   1235.00, 1239.00, 1245.00, 1249.00, 1252.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên đứng ngoài thị trường và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon