Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng vẫn đang dịch chuyển theo mô hình điều chỉnh giá mà chúng tôi đã đưa ra trong thời gian gần đây. Do đó, chừng nào giá vàng còn nằm dưới mức 1239.00 USD/oz thì đợt sóng giảm giá sắp tới – đợt sóng thứ 3 trong mô hình điều chỉnh giá – có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong tuần này, trên đồ thị ngày nếu giá đóng cửa nằm dưới 1224.00 USD/oz, thì đây sẽ là dấu hiệu bắt đầu đợt sóng giảm giá sắp tới. Nhận đình của chúng tôi còn được hỗ trợ bởi mô hình nến giảm giá và 2 đường Stoch cắt nhau với đường màu đỏ nằm trên (xem bức hình nhỏ thể hiện biểu đồ ngày).

Phạm vi giao động trong tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1192.00 USD/oz và mức kháng cự 1265.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1224.00, 1219.00, 1210.00, 1203.00, 1198.00

Các mức kháng cự :   1232.00, 1239.00, 1249.00, 1255.00, 1265.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1224.00 USD/oz, mục tiêu 1192.00 USD/oz, dừng lỗ trên 1240.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon