Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Hôm qua, vàng đã không thể tiến gần đến mức kháng cự 1256.00 USD/oz mà chúng tôi đưa ra, tuy nhiên, xu thế tăng từ mức 1156.00 USD/oz cho đến nay vẫn đang được thể hiện một cách rõ ràng. Trên đồ thị 4H, chúng tôi nhận thấy rằng vàng đã hoàn thành sóng 4 trong đợt sóng tăng giá IM và đang bắt đầu cơn sóng cuối cùng với mục tiêu là 1258.00 USD/oz hoặc xa hơn nữa 1277.00 USD/oz. Chúng tôi cho rằng vàng sẽ tăng trong hôm nay, tuy nhiên có thể giá sẽ điều chỉnh giảm trước khi quay trơ lại xu thế chính trong ngày.

Phạm vi giao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1226.00 USD/oz và mức kháng cự 1265.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1239.00, 1237.00, 1235.00, 1232.00, 1228.00

Các mức kháng cự :   1249.00, 1252.00, 1256.00, 1258.00, 1265.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1241.00 USD/oz, mục tiêu 1258.00 USD/oz, dừng lỗ dưới1228.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon