Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đang tiến tới vùng kháng cự 1255.00 – 1258.00 USD/oz một cách đều đặng và chậm chạp. Những chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường hiện đang trong khu vực vượt mua, do đó, giá vàng có thể điều chỉnh nhẹ xuống đường kênh dưới trước khi quay lại xu hướng tăng giá chủ đạo trong ngày hôm nay. Mặt khác, việc phá vỡ mức 1258.00 USD/oz sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vàng quay trở lại đỉnh 1265.00 USD/oz.

Phạm vi giao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1226.00 USD/oz và mức kháng cự 1277.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1245.00, 1242.00, 1239.00, 1237.00, 1235.00

Các mức kháng cự :   1256.00, 1258.00, 1265.00, 1274.00, 1277.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1244.00 USD/oz, mục tiêu 1265.00 USD/oz, dừng lỗ dưới1228.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon