Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

 

Sau khi tiên gần về đường kênh dưới của đợt sóng tăng giá IM từ vùng 1156.00 USD/oz, vàng đã tăng trở lại và hình thành nên một mô hình sóng Elliott nhỏ (i, ii) kèm trong cơn sóng 5 lớn (1,2,3,4,5). Chúng tôi nhận thấy rằng mô hình đã hoàn thành 2 đợt sóng, do đó, tiếp theo sẽ là một sóng tăng giá trong tuần này. Hiện tại, đường trung bình SMA 50 cũng đang hỗ trợ cho nhận định của chúng tôi.

 

Phạm vi giao động tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1210.00 USD/oz và mức kháng cự 1277.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1237.00, 1232.00, 1228.00, 1222.00, 1219.00

Các mức kháng cự :   1249.00, 1252.00, 1255.00, 1265.00, 1274.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị tuần này nên mua quanh vùng 1242.00 USD/oz, mục tiêu 1274.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1222.00 USD/oz.  

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon