Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Trên đồ thị 4H, bên cạnh mô hình Elliott vẫn đang còn hiệu lực, chúng tôi nhân thấy sự xuất hiện của một mô hình tam giác tăng giá khác. Mô hình này được hình thành bởi sự giao nhau của đường hỗ trợ ở mức 1252.00 USD/oz với đường trung bình SMA 50; do đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên dự đoán rằng giá vàng sẽ tăng trong ngày hôm nay. Hai đường Stochastic cắt nhau với đường màu xanh hướng lên cũng đang hỗ trợ cho nhận định này của chúng tôi.

Phạm vi giao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1232.00 USD/oz và mức kháng cự 1277.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1252.00, 1249.00, 1245.00, 1242.00, 1237.00

Các mức kháng cự :   1258.00, 1265.00, 1270.00, 1274.00, 1277.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1254.00 USD/oz, mục tiêu 1276.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1237.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon