Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Trên đồ thị ngày, vàng vẫn cho thấy khả năng tiến tới vùng 1294.00 USD/oz, mức Fibonacci 127% của đường BC trong mô hình Harmonic AB=CD. Hiện tại, mức kháng cự cũ quanh vùng 1265.00 USD/oz sau khi bị phá vở đã trợ thành một vùng hỗ trợ mới. Trên đồ thị ngày, đường Stochastic đã nằm trong khu vực vượt mua và điều này có thể dẫn đến biến động giá thăng trầm trong biên độ rộng, tuy nhiên, trên đồ thị H4, chỉ báo kỹ thuật này lại đưa ra một dấu hiệu tích cực hỗ trợ cho xu hướng tăng giá trong tuần.

Phạm vi dao động trong tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1245.00 USD/oz và mức kháng cự 1310.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1274.00, 1265.00, 1258.00, 1249.00, 1245.00

Các mức kháng cự :   1285.00, 1291.00, 1294.00, 1300.00, 1310.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1272.00 USD/oz, mục tiêu 1294.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1255.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

 

Image
icon
iconicon