Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Kể từ đầu tuần, vàng đã bắt đầu giao động trong biên độ hẹp, vì vậy chúng tôi sẽ giữ nguyên nhận định tăng giá dựa trên mô hình tăng giá Harmonic AB=CD, đã được đề cập trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, trên đồ thị giờ, vàng hiện được giao dịch trên đường trung bình SMA 50 cũng cho đang hỗ trợ cho nhận định này. Tuy nhiên, trên đồ thị ngày, hai đường Stochastic lại đang cắt nhau với đường màu xanh hướng xuống có thể sẽ dẫn đến những đợi điều chỉnh trong suốt quá trình tăng giá. Xu hướng tăng giá này sẽ có hiệu lực cho tới khi vùng giá từ 1255.00 – 1258.00 USD/oz chưa bị phá vỡ.

Phạm vi dao động ngày hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1258.00 USD/oz và mức kháng cự 1294.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1274.00, 1272.00, 1265.00, 1258.00, 1255.00

Các mức kháng cự :   1285.00, 1291.00, 1294.00, 1300.00, 1310.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1274.00 USD/oz, mục tiêu 1294.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1255.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon