Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Không thể bức phá khỏi ngưỡng tâm lý 1300.00 USD/oz, vàng đã bị đẩy trở lại dưới đường trung bình MA 20, ở mức 1294.00 USD/oz. Hiện tại, xu hướng tăng giá vẫn còn hiệu lực do vàng vẫn đang được giao dịch trong kênh tăng giá nằm trên đường hỗ trỡ 1270.00 USD/oz. Nhận định này còn được hỗ trợ bởi đường Stochastic trên đồ thị H4 đã rơi vào vùng vượt bán.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1270.00 USD/oz và mức kháng cự 1332.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1291.00, 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1270.00

Các mức kháng cự :   1294.00, 1300.00, 1310.00, 1314.00, 1320.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1285.00 USD/oz, mục tiêu 1331.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1270.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon