Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Như chúng tôi đã đề cập trong bài phân tích trước, vàng cần một sự phá vỡ khỏi mức 1339.00 USD/oz để có thể xác nhận xu hướng đi xuống theo mô hình Harmonic giảm giá “con cua”. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Hiện tại, trên đồ thị ngày, vàng cho thấy khả năng hình thành một mô hình Harmonic khác với đường CD kéo dài vượt qua mức Fibonacci 200% của đường BC và sẽ còn tiếp tục gia tăng. Mặc dù vậy, vàng phải đối mặt với nhiều vùng kháng cự phía trước, và một sự phá vỡ dưới mức 1339.00 USD/oz sẽ kết thúc xu thế này.

Phạm vi dao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1348.00 USD/oz và mức kháng cự 1404.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1372.00, 1365.00, 1360.00, 1355.00, 1348.00

Các mức kháng cự :   1380.00, 1389.00, 1395.00, 1400.00, 1404.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1375.00 USD/oz, mục tiêu 1400.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1360.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon