Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD 21/04/2011

 

Hôm qua vàng đã tiến đến mức Fibonacci 200% của đường CD trong mô hình harmonic giảm giá AB=CD, và đây có thể sẽ là vùng đảo chiều của mô hình này. Do đó, giá vàng có khả năng bắt đầu đảo chiều giảm giá từ đây; hoặc có thể sẽ tiến xa hơn chút nữa và đảo chiều giảm trở lại sau khi chạm vào mức Fibonacci 224% của đường CD, 1523.00 USD/oz. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vùng đảo chiều giảm giá này cần phải có thêm nhiều dấu hiệu xác nhận hơn nữa. Vì vậy, nhận định của chúng tôi trong ngày hôm nay sẽ là trung lập.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1474.00 USD/oz và mức kháng cự 1554.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1500.00, 1494.00, 1485.00, 1480.00, 1474.00

Các mức kháng cự :   1508.00, 1514.00, 1523.00, 1530.00, 1546.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên chờ đợi thêm nhiều tín hiệu rõ ràng hơn.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon