Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD 19/04/2011

Giá vàng đã tăng mạnh và tiến đến mục tiêu kỹ thuật mà chúng tôi đã đề cập trong bài báo cáo tuần. Hơn thế nữa, giá vàng đã vượt qua mức Fibonacci 161.8% của đường CD trong mô hình cánh bướm. Ở khía cạnh khác, dựa theo mô hình Harmonic giảm giá AB=CD với đường BC bằng 50% của đường AB, chúng tôi cho rằng vùng giá 1508 – 1523 USD/oz (mức Fibo 200% và 224% của đường BC) sẽ là vùng đảo chiều giảm giá. Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật khác đã phát đi tín hiệu vượt mua; tuy nhiên, do giá vàng đã vượt trên mức 161.8% của đường CD, nên chúng tôi cho rằng xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục chiếm chủ đạo trong ngày hôm nay cũng như trong tuần này.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1449.00 USD/oz và mức kháng cự 1523.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1480.00, 1474.00, 1468.00, 1462.00, 1455.00

Các mức kháng cự :   1490.00, 1494.00, 1500.00, 1508.00, 1523.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1485.00 USD/oz, các mục tiêu 1500.00 USD/oz, và 1523.00 USD/oz, dừng lỗ khi cây nến 4 giờ đóng cửa dưới 1468.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon